Automatische rapportering

Automatische rapportering

Door te kiezen voor automatische rapportering, zorg je voor consistente en tijdige updates.
RATO vzw werkt nu met automatische rapportering, resulterend in significante tijdsbesparing.